Текстот е преземен од The Guardian

Научниците за првпат покажаа дека биодиверзитетот е поголем во внатрешноста на заштитените подрачја во споредба со надворешните подрачја. Овие резултати произлегуваат од најновата анализа на биодиверзитетот во терестријалните заштитени подрачја на глобално ниво.

Еколошкото образование или отсуствува или на лош начин се обработува во основното и средното образование во Македонија. На него не треба да се гледа само како наставна единица, тука како процес за кој треба да учиме низ целиот живот.

Одрлживото локално земјоделство е најдобар начин во Македонија да се задоволуваат потребите за храна, без да се влијае врз животната средина.

На територијата на Македонија постојат многу геолошки локалитети кои чекаат на заштита. Геолокалитетите често нe ставаат на туристичката мапа на Европа. Марковите Кули, Лесновскиот кратер и Куклице во Кратово се неколку од најпопуларните геолокалитети во Македонија.

Растечките температури стануваат сè поголема закана за градските подрачја, но обидите за нивно ладење можеби не функционираат онака како што било замислено.

Автор: Хана Хоаг (Hannah Hoag)

Светот е осветлен навечер како никогаш досега, а екологистите прават проценка на штетите од тоа.

Автор: Ејслинг Ирвин (Aisling Irwin)

Имајќи ја предвид сè поголемата загриженост за зголемените емисии во воздухот, расте бројот на родители кои го земаат предвид чистиот воздух како главен фактор во изборот на училиште.

Сите ние мислиме дека дрвјата би требало да се тие кои го забавуваат глобалното затоплување, но сè поголем е бројот на доказите кои упатуваат на тоа дека тие не секогаш се „спасители“ на климата.

Пишува: Габриел Попкин (Gabriel Popkin)

Еколошкиот мониторинг е најпрецизен и единствен начин на кои можеме да добиеме информации за промените во животната средина. Овој метод најмногу недостасува во процесот на решавање на еколошките проблеми во Македонија.

Користењето на еколошките знаења во сите сфери од живеењето е најдобар начин да се справиме со модерните еколошки проблеми кои се повеќе влијаат на секојдневниот живот.

Извор и автори: Nature Sustainability volume 1, pages518–525 (2018)

Растителната исхрана има помал „воден отпечаток“ во споредба со исхраната базирана на место.

Извор и автор: Huw Lewis-Jones, Nature- International journal of science

Хју Луис Џонс (Huw Lewis-Jones) прави осврт на тоа како повторното градење на концептот „природа“ (nature) го промени нашиот однос со неа.

Извор и автор: Nature 559, 5-6 (2018)

Време е научниците да почнат да се справуваат со предизвиците на забрзаната и растечка урбанизација

Доба на изумирање
Биодуверзитет

Светот има две години да најде начин да ѝ помогне на природата да го спречи „тивкиот убиец“ кој е подеднакво опасен како и климатските промени, вели лицето одговорно за биодиверзитет

Проектот Earth BioGenome „Земјин биогеном“ е добредојден напор за секвенционирање на геномите на приближно 1,35 милиони видови.

Најновиот извештај Living Planet „Жива планета“ од Светскиот фонд за природата (WWF) содржи многу песимистички факти: 60% пад на популацијата на диви животни од 1970 година досега, уривање на екосистемите и извесна веројатност дека човечкиот род ќе биде еден од следните видови што ќе изумрат. Во извештајот постојано се нагласува дека човечкиот консумеризам односно потрошувачка е виновна за ова масовно истребување, а новинарите брзо ја засилија пораката. Во насловот на "Гардијан" се вели: „Човештвото збриша 60% од животинското население“, додека БиБиСи објави го објави следниов наслов „Масовна загуба на диви животни и флора, предизвикана од човечката потрошувачка“. Не е изненадувачки фактот што: во извештајот од 148 страници зборот „човештво“ се појавува 14 пати, а „потрошувачка“ дури 54 пати.

Од Мет Мекграт (Matt McGrath) Кореспондент за животна средина

Воздухот што го дишете, водата што ја пиете и храната што ја јадете зависат од биодиверзитетот, кој во моментов е во криза – а ние  сме причината за тоа. Што значи тоа за нашата иднина и како можеме да ја спречиме?

од Дејмиен Керингтон (Damian Carrington) Уредник одговорен за теми за животната средина

Според Обединетите Нации, населението во светот толку вртоглаво ќе расте, што ќе достигне 9 милијарди луѓе до 2050 година, а 70 отсто од луѓето ќе живеат во градовите. Истовремено, ИКТ го проширува својот дострел, со очекување дека до 2020 година ќе бидат поврзани 50 милијарди уреди. Ние сме на работ на Мрежно општество - каде сè што може да има корист од поврзување ќе биде поврзано. Оттаму, постои голем потенцијал ИКТ да биде помагач за одржлив економски, еколошки и социјален развој во градовите.

Според климатскиот извештај, човештвото има краткотрајна можност да ги избегне најлошите последици од климатските промени.

Во нова студија се истражуваат потенцијалните климатски реакции што би можеле на Земјата да предизвикаат грин хаус ефект

Џон Ејбрахам (John Abraham)