Секоја години дури 2000 вида засекогаш исчезнуваат од лицето на Земјата.

Isceznat vid