Издигната меѓу Преспанското и Охридското езеро, Националниот парк Галичица е #Дома на повеќе од 3300 животински видови и околу 1700 растителни видови. Раскошните пејсажи и ендемските видови кои ги сретнуваме во овој простор, го прават ова природно катче исклучително вредна природна реткост во земјава. Прошетката низ неа му ја доверивме на Дејан Димиџиевски, стручен соработник за одржливо користење на природните ресурси на Националниот парк Галичица. 

Видеото го изработи Институтот за комуникациски студии.