Политиката се споменува како главна пречка сите овие години за чекањето за македонската евроинтеграција. Но кога ќе се премостат сите нејзини бариери, ќе остане ли земјава во чекална уште долго поради своите грешки? Може ли да заглавиме до недоглед решавајќи го поглавјето 27 за животна средина и климатски промени?