После децении, во 2019-та година Македонија ја зголеми својата мрежа на заштитени подрачја со прогласување на четири нови природни реткости.

Sto e prirodna retkost FB