Во Македонија, ниту една влада досега не ја поставила заштитата на животната средина како главен државен интерес.

Sto e zelena politika FB