Еден од главните концепти на екологизмот е позиционирањето на човекот како дел, а не управувач на природата.

Sto e ekologizam FB