Одржливиот развој и умерената употреба на природните ресурси се само неколку начини со кои може да ја заштитиме животната средина.

Sto e odrzliv razvoj FB