Според Уставот на Р. Македонија: „секој има право на здрава животна средина ... и е должен да ја унапредува и штити животната средина и природата“.

Sto e ekolosko pravo FB