Македонија од оваа година започнува со изработката на првата Црвена листа на загрозени видови.

Sto e nacionalna crvena lista FB