Екстремни суши, поплави и појава на инвазивни тропски видови на инсекти се само дел од последиците на глобалното затоплување.

Sto e globalno zagaduvanje FB