Во Македонија постојат само 3 национални парка: Галичица, Маврово и Пелистер. Шар Планина е подрачје што е најблиску да стане четвртиот национален парк.

Sto e nacionalen park FB