Според Обединетите Нации, до 2050 години се очекува 60% од вкупното население на планетата да живее во урбани градски средини.

Urbanizacija FB