Поимот флора потекнува од името на римската божица Флора, заштитничка на цветовите и божица на пролетта.