Анксиомата ,,Човекот и природата" која често се употребува и научно и фактички е погрешна. Човекот и човечката цивилизација се нераздвоив дел од природата.