Еколошкото образование или отсуствува или на лош начин се обработува во основното и средното образование во Македонија. На него не треба да се гледа само како наставна единица, тука како процес за кој треба да учиме низ целиот живот.