Група на моторни чамци кои секојдневно речиси преку целата година организирано вршат тури низ Матка, директно го кршат Законот за заштита на природата.

Plovidba na Matka FB