Со просечна температува од 3,2 ˚C, последниот месец од 2019-тата година беше еден од најтолите во модерната историја на Европа.

Najtopla zima vo istorijata FB