Вардар по целото негово течение според бактериолошките анализи е во четврта класа, поради што е забранет за капење, наводнување и напојување на стоката.

Vardar najdolgata reka vo Makedonija FB