Според картата на ерозиидури 96,5 проценти од целокупната површина на Македонија е под процес на ерозија. Најчести причини за зголемените ерозии се лошото управување и прекумерното сечење на шумите.

Sto e erozija FB