Пластиката секоја година убива милиони животни – од птици и риби до други морски организми. Од неа се засегнати речиси 700 видови, вклучувајќи ги тука и загрозените видови. Речиси секој вид на крајбрежни птици јаде пластика.

plastika web