Загадувањето на крајбрежјето со смет не само што го загрозува животот во морињата и езерата, туку ја загадува крајбрежната вода која најмногу се користиња за капање.

2