Заштитата на животната средина и градење со минимално влијание врз природата треба да се главни приоритети при изградба на патиштата.

Vlijanie na avtopati