Дивите пчели се главни опрашувачи во природата и имаат многу поголема улога од медосната пчела.

Namaluvanje na brojot na divi pceli