Најголемиот загадувач на воздухот и почвата во Македонија се токму термоелектраните кои согоруваат огромни количества на фосилни горива.