Загадениот воздух е главен и најголем проблем со животната средина во Македонија. Владата и локалните самоуправи тврдат дека превземаат се што можат да го намалат загадувањето. Кон крајот на годината се објави и државниот „План за чист воздух“. Во декември ги прашавме граѓаните дали се задоволни со мерките кои се превземаат против загадениот воздух.

Дури 97% од испитаниците се изјасниле не се задоволни , помалку од 1% немаат став, а само 2% се задоволни од мерките кои се превземани. Во меѓувреме Македонија повторно е една земјите со најзагаден воздух на Земјата.

infografik 27 12 2018