Dali smetate deka Vladata gi prevzema potrebnite merki vo borbata protiv zagadeniot vozduh