Поставување на сончеви колектори, искористување на енергијата од ветер како и промовирање енергетска ефикасност се чекорите со кои Македонија би можела да го намали загадувањето, а со тоа и да ги подобри енергетските капацитети.

Veternici Makedonija e energetski zavisna