Во Европската Унија, просечно се рециклира 46% од вкупниот отпад.

Kolku se reciklira otpadot vo Makedonija FB