Во Македонија малку или воошто не се рециклира електронски отпад. Затоа секогаш разумно користета ја енергијата од батериите и со тоа го намалувате количеството на батерии кои ќе завршат во депониите.

Bateriite i zivotnata sredina FB