Само со зголемување на зелените површини градовите можат да се изборат со зголемените температури особено во летниот период.

Gradski sredini FB