„Не дозволувајте да растеме во пластика!“ е пораката што ја испратија учениците од второ одделение во основното училиште „Браќа Миладиновци“ во Аеродром. Тие се лидери во собирање пластични шишиња во училиштето. Во изминатите две години училиштето кое е меѓу трите зелени училишта собрало околу 1 тон или 22 илјади големи пластични големи шишиња, а за возврат добило телевизор и парични средства кои се користат за набавка на наставни материјали.

Оваа содржина ја изработи Институтот за комуникациски студии