Малкумина знаат дека Македонија има полупустина. Орлово Брдо е дел од неа и е заштитетно подрачје за да се зачуваат специфичните растителни видови. Меѓутоа, општината Неготино, која треба да управува со локалитетот, нема ниту план за менаџирање, ни пари да го заштитува.

Гледајте го целиот документарен филм „Кој ги штити заштитените подрачја?“.