Уништувањето на реките на косовскиот дел од Шар Планина продолжува иако ова подрачје веќе 30 години е заштитено како национален парк. Жителите велат дека локалната и централната власт им работат зад грб и дозволуваат изградба на мали хидроелектрани со што се загрозува опстојувањето на реките од кои се снабдуваат со вода за пиење и наводнување.