Во 21 век селаните со црковни камбани се собираат на Вратничка Река за да ја спасат од моќници кои и се настрвиле на природата. Нивниот профит за нив е прекин на живот. Велат дека ако снема вода, ќе исчезнат нивните села. Бројните хидроцентрали и дивата сеча се рак рана за планината која со години чека да стане национален парк.