Иселувањето на младите и стареењето на населението ги празнат селата и општините на Шар Планина, за која во тек е постапка за прогласување за национален парк. Жителите не се доволно информирани за промените што ги носи овој процес и за придобивките од заштитата на природата што може да придонесат за задржување на младите во родниот крај.