Македонија не знае да ги искористи природните убавини за да го развие туризмот, а најдобар пример за тоа е слабата посетеност на Шар Планина. Таа има огромен потенцијал за скијачки спортови, планинарење, еко-туризам, органско производство... Засега ваквите можности ги гледаат само поединци и ентузијасти кои самоиницијативно вложуваат во развој и промоција на оваа „убавица“. Тоа би можело да се смени со прогласувањето на планината за национален парк.