Голем број на бактерии и вируси имаат можност да мируваат во замрзната земја и по неколку илјади години.

Novi virusi se krijat vo mrazot FB