Зимата е најризичен период од годината за преживување на птиците, особено поради недостигот на храна во природата.

Zimsko prihranuvanje na pticite FB