Суши, екстремни температури и поплави се најголемите природни катастрофи со кои ќе се соочува Македонија во блиската иднина.

1