Офидиофобија е страв од змии и други видови рептили. Се смета дека ова е еволутивно најстара фобија на цицачите која се развила со цел да се заштитат од опасност.