На територијата на Македонија идентификувани се 24 подрачја кои се значајни за животот на птиците. Заштитата на овие подрачја ќе значи и заштита на птиците.