Седум децении откако е прогласен за национален парк, битолски „Пелистер“ се соочува со проблеми кои се актуелизираат само во предизборие: планинарскиот дом „Копанки“ не е обновен по пожарот од 2013 г., ендемската молика се сечеше поради болест, а недоволно се користи потенцијалот за скијачки и планински туризам.

Репортажа на СамоПрашај во најстариот национален парк во Македонија.

Новинарка: Љубица Ангелкова
Снимател и монтажер: Агим Џело