Вардар е најстариот симбол на нашата држава. Вардар не е само река, или и топоним. Тоа е голем екосистем кој е под  силен еколошки притисок веќе долго време. Преку течението на Вардар ги откриваме сите природни вредности но и опасностите кои ги демант. Но и преку неа учиме дека ја делиме природата со други држави - и во добро и во зло.

 

ТВ верзија Албанска верзија

Документарниот филм „Вардар - симбол и екосистем“ го изработи Институтот за комуникациски студии.