Во Македонија, власта ја признава лошата состојбата со воздухот, но не теши дека тоа е случај во сите европски градови. Но и покрај тоа, нашата држава дели ист воздух како и другите делови од Балканот - екстремно загаден.