ДОМА филм го прославува првиот роденден! Патувавме, истражувавме, анализиравме, прашувавме, информиравме и едуциравме за животната средина, биодиверзитетот, одржливите практики и еколошката свест. Посетивме национални паркови, заштитени подрачја, депонии, музеи, шуми, планини, реки и езера и испративме порака дека природните богатства мора да се заштитат. ДОМА филм - директно од природата за природата!