Dali drzavata vodi dovolno griza za prirodnite ezera