MK

Branko Përla

Shteti duhet të angazhohet në mënyrë aktive në riciklimin, jo vetëm përmes sistemeve të kontrollit dhe rregulloreve ligjore, por edhe përmes motivimit, për shembull lehtësimeve tatimore, në vend që ajo të lihet në ndërgjegjen e kompanive private.