Ivica Milevski 200x250проф. д-р Ивица Милевски, Институт за географија, Природно-математички факултет Скопје

Przo200x250jpgБиолог-еколог кој се занимава со истражувања на националниот биодиверзитет и урбаната екологија. Поранешен претседател на Истражувачкото друштво на студенти биолози (ИДСБ), член на Македонското еколошко друштво (МЕД) и стипендист на Бугарската фондација за биодиверзитет. Граѓански активист, пишува анализи и држи предавања од областа на заштита на животната средина. Уредник на подсајтот #Дома.

Mira Bekar 200x250