Заштитата на животната средина е еден од најголемите предизвици со кои се соочува Македонија. Недостигот од проверени, точни и прецизни информации, квалитетни анализи, дебата, како и одговорност од надлежните институции, отвори простор за креирање на #Дома.

#Дома започна како подсајт на онлајн платформата #СамоПрашај, кој се фокусира на заштитата на животната средина. Денес, #Дома е посебна онлајн платформа на Институтот за комуникациски студии преку која истражуваме, анализираме, информираме и едуцираме за теми поврзани со животната средина, биодиверзитетот, одржливите практики и еколошката свест.

Целта на #Дома е да информира и едуцира за заштитата на животната средина и биодиверзитетот, да поттикне дебата и да ги мотивира граѓаните активно да се вклучат и да вршат притисок врз институциите за решавање на проблемите. Исто така, #Дома, дополнително ќе бара и одговори од надлежните институции, со што тие ќе имаат можност да ја демонстрираат својата отчетност и транспарентност и ќе придонесат кон поинформирани и активно ангажирани граѓани.

Онлајн платформата #Дома е изработена во рамки на проектот „Поддршка на доброто владеење преку граѓанско учество за поголема транспарентност и отчетност на институциите во Македонија“ финансиран од Владата на Обединето Кралство, со поддршка на Британската амбасада Скопје.

Добредојдовте #Дома!